Hanifi Yeter

Karmaşa, ahşap üzeri karışık teknik, imzalı, 120x 85 cm