Bülent Kılıç

İstanbul, tuval üzeri yağlı boya, 50x70 cm