Javad Gaffari

Galata Kulesi, tuval üzeri yağlıboya, 110x110cm