Berrak Şapcıoğlu

Sirk, tuval üzeri yağlıboya, çerçeveli,90x90 cm