Cevriye Özgezer

Ankara Sokakları, tuval üzeri yağlıboya,70x100 cm