Emin Güler

Emekçiler,tuval üzeri yağlıboya, 30x40cm